Dźwięki Roślin

Organizujemy również wyjątkowy projekt, gdzie w roli głównej występują rośliny! Artysta Piotr Grygor, “tłumaczy” życie roślin na dźwięk za pomocą czułego galwanometru (znanego np. z wykrywacza kłamstw). Pomiar oporu elektrycznego pomiędzy dwiema elektrodami przyłożonymi do różnych części rośliny skutkuje natychmiastową zmianą rytmów i wysokości generowanych tonów. Wydarzenie może przyjąć charakter koncertu, możliwa jest także interakcja publiczności z roślinami, a tym samym udział w procesie kreacji wspólnej “międzygatunkowej” pracy audio!

W roślinach, podobnie jak we wszystkich żywych organizmach, występuje mierzalny przepływ elektronów, który można wykorzystać np. do sterowania parametrami syntezy dźwięku. Muzyka elektroniczna jest w swojej istocie wykorzystaniem fluktuacji elektronów i sterowaniem za pomocą napięcia, które można przetłumaczyć za pomocą całego spektrum urządzeń na słyszalne częstotliwości, głośność lub barwę dźwięku.

 

https://www.facebook.com/schroniskodlaroslin/videos/596463367368895/UzpfSTE2ODYyMDA0MzQ4NjU2NToyMDQ3MjQzMjk1NTUzOTk0/?ref_page_id=168620043486565&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5B%5D%5C%22%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D