regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów „Makaramy – zrób wiszący ogród w Etno Cafe Metro Politechnika

INFORMACJE OGÓLNE

 1. . Warsztaty „Makaramy – zrób wiszący ogród w Etno Cafe Metro Politechnika” realizowane są we współpracy z Etno Cafe Metro Politechnika

 2. Warsztaty Makaramy – zrób wiszący ogród w Etno Cafe Metro Politechnika odbywają się w dniu29.09.2018 roku w godz. 12:00 – 14:00 w Etno Cafe Metro Politechnika, ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

  II. OSOBY UCZESTNICZĄCE I ZAPISY

  1. Warsztaty są płatne 120zł za osobę – zawierają materiały niezbędne do wykonania makramy oraz dowolna kawa od ETNO CAFÉ Warszawa

  2. Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez płatność przelewem do 27.09.2018 godz: 23:59 – dane do przelewu:
  Fundacja Schronisko dla Roślin
  nr rachunku: 58 2530 0008 2020 1009 8547 0002

  3. Wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy:schroniskodlaroslin@gmail.com jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.

  3. Na warsztaty nie ma miejsc rezerwowych.

  4. Na warsztaty przewidziana jestograniczona liczba miejsc.

  5. Osoby uczestniczące w warsztatach wyrażają zgodę na wykorzystanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych utrwalonego podczas warsztatów wizerunku.

  6. Dokonanie zgłoszenia / rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

  III. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTATACH

  1. Zobowiązuje się wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i publicznego oraz zasad poszanowania godności osobistej innych uczestniczek i uczestników warsztatów a także mienia publicznego.

  2. W przypadku nieobecności uczestnika/uczestniczki z przyczyn losowych nie zwracamy pieniędzy za warsztaty. Proponujemy w zamian darmowe uczestnictwo w kolejnych warsztatach organizowanych przez Fundacje Schronisko dla Roślin.

  3. W przypadku odwołania warsztatów przez Wykonawce – zwracamy uczestnikom pieniądze z powrotem na konto w przeciągu 3 dni.

  4. Osoba uczestnicząca w warsztatach jest odpowiedzialna za straty spowodowane zaniedbaniami z jej strony.

  5. Wszystkie dane osobowe gromadzone na potrzeby zapisów na warsztaty (imiona, nazwiska, adresy e-mail, telefony), są przechowywane na urządzeniach elektronicznych zabezpieczonych hasłem. Hasło jest w posiadaniu wyłącznie członków Fundacji Schronisko dla Roślin: Moniki Turzyma-Patocka, Mileny Banaszewskiej oraz Katarzyny Dziedzic. Wszystkie członkinie zespołu zostały przeszkolone i upoważnione do przetwarzania danych. Dane nie będą nigdzie indziej wykorzystywane.

b. Zapisując się na warsztaty potwierdzam, że zostałem/zostałam poinformowany/a, iż: – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji warsztatów – posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; – dane mogą być udostępniane jedynie prowadzącym – podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04. 2016 r. – dane osobowe zostaną zniszczone w siedzibie Fundacji Schronisko dla Roślin – mam prawo wniesienia skargi, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. IV.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację warsztatów oraz informowanie o planowanych warsztatach na profilu Facebook Schronisko dla Roślin oraz w wydarzeniu pod linkiem https://www.facebook.com/events/249186372530558/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.